Splošna matura – informacije

Koledar splošne mature v šolskem letu 2021/22

 

MAREC
8. 3. 2022      PMP – SLO
29. 3. 2022    rok za prijavo k SM in k dodatnemu predmetu SM
APRIL
14. 4. 2022    rok za oddajo nalog in poročil o vajah učitelju na šoli
28. 4. 2022   rok za zamenjavo ravni zahtevnosti in izbirnega predmeta
MAJ
4. 5. 2022     SLO – pisno IP1
16. 5. 2022    seznanitev s točkami praktičnega dela izpitov
18. 5. 2022    zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
24. 5. 2022    rok za pisno odjavo od SM
28. 5. 2022   ANJ – pisno
30. 5. 2022   SLO – pisno IP2
JUNIJ
3. 6. 2022     RAČ, MEH, ELE
4. 6. 2022     MAT  – pisno
1. 6. 2022      FIZ – pisno
20. –  22. 6. 2022   ustni izpiti
JULIJ
11. 7. 2022    seznanitev z uspehom pri SM,
                       začetek e vpogledov v izpitno dokumentacijo
12. 7. 2022    rok za prijavo k jesenskemu roku SM
14. 7. 2022    rok za vložitev ugovora na oceno oz. na izračun ocene
AVGUST
14. 8. 2022     zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli
20. 8. 2022     rok za pisno odjavo od jesenskega roka SM
24. 8. 2022     SLO – pisno
25. 8. 2020     MAT – pisno
26. – 29. 8. 2022   ANJ + izbirni predmeti
24. 8. – 3. 9. 2022   ustni izpiti
SEPTEMBER
16. 9. 2022      seznanitev z uspehom pri SM
                          začetek vpogledov v izpitno dokumentacijo

 

Dostopnost